About us

Condicions d'ús

Els preus tenen el I.V.A inclòs i són vàlids excepte error tipogràfic.

L'usuari voluntàriament accepta la veracitat de les dades introduïdes i accepta la responsabilitat i el compromís que comporta l'encàrrec d'un producte o comanda.

L'accés al website de QUART SPORTS WEAR és absolutament voluntari i atribueix a qui accedeix a aquesta URL, sigui quin sigui el mitjà o la tecnologia que utilitzi, la condició d'usuari. Com a usuari, i pel fet d'accedir de forma voluntària al website, propietat de QUART SPORTS WEAR, accepta sense cap tipus de reserva o condició el contingut de les Condicions Generals d'ús. Per tant, l'usuari haurà de llegir detingudament les Condicions Generals d'ús, abans de realitzar qualsevol tipus d'operació, visionat, utilització, descàrrega, compra, gestió, etc a aquesta URL.

Totes les accions que faci l'usuari del QUART SPORTS WEAR seran sota la seva total responsabilitat.

En registrar-se a quarsportswear.com vostè accepta els termes i condicions d'ús del mateix. Aquests termes i condicions poden ser modificats en qualsevol moment, essent aquestes modificacions publicades al nostre web. L'ús dels serveis de QUART SPORTS WEAR després d'haver-se publicat les modificacions en els termes i condicions d'ús suposa l'acceptació dels mateixos. En cas de no acceptar aquestes modificacions, si us plau doni de baixa el seu compte com a usuari registrat de QUART SPORTS WEAR, enviant un correu electrònic a comercial@quarsportswear.com indicant que desitja donar-se de baixa en el servei.

L'usuari entén que tot el material i tot el contingut del lloc web, que de qualsevol forma o mitjançant qualsevol format, s'expressi o reprodueixi a QUART SPORTS WEAR pertanyen a aquesta, tret que expressament s'indiqui el contrari. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, correcte i honrat de les informacions i els continguts proporcionats a través del website QUART SPORTS WEAR o de tercers prèviament proporcionats per QUART SPORTS WEAR, i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte a la legalitat vigent.

 

L'usuari sota cap concepte està autoritzat a distribuir, copiar, executar, transmetre, mostrar, reproduir, concedir llicències, fer servir el material com a base per a altres treballs, transferir o vendre de cap manera cap tipus d'informació, documents, imatges, codi de programació , productes ni serveis obtinguts d'aquest lloc web; únicament està autoritzat a examinar en la seva forma actual, ja descarregar en un sol ordinador, una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l'usuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual i altres anàlegs .

 

Així mateix, l'usuari es compromet a no provocar, ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, el website QUART SPORTS WEAR, ni difondre els denominats "virus informàtics" que puguin produir alteracions no autoritzades en els continguts o sistemes integrants del website QUART SPORTS WEAR. Referent a això, QUART SPORTS WEAR queda eximit de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

Es prohibeix utilitzar el material i els continguts que s'expressin o reprodueixin en el website QUART SPORTS WEAR, en entorns de xarxes informàtiques i en llocs web diferents.

Sota cap concepte es podrà utilitzar el sistema de webmail per distribuir publicitat o ofertes comercials de cap classe.

L'usuari reconeix que l'ús no autoritzat i el mal ús del contingut o eines del lloc web QUART SPORTS WEAR, poden comportar responsabilitats civils i / o penals.